ARTUM - hudební a umělecká agentura Olomouc

Soukromá hudební škola Dany Chytilové: zpěv a hra na klavír

Výuka klavíru dětí a dospělých.

Výuka klavíru je určena pro děti ve věku od 7 let (zahájení povinné
školní docházky), v případě zájmu o výuku menších děti je nutná osobní
konzultace. Věková hranice u dospělých není určena.

Sólový zpěv se zaměřením na klasický zpěv
Sólový zpěv se zaměřením na populární hudbu
Je určen pro děti a dospělé, věková hranice u dětí je 7 let (zahájení
povinné školní docházky), u dospělých není věková hranice určena.
Výuka zpěvu je možná buď individuálně nebo po domluvě v případě zájmu i v menších skupinkách (3-4).
Zpěv je vyučován klasickou metodou, u zaměření na populární hudbu je
navíc zařazena práce s mikrofonem. V obou případech výuka počítá i s
jevištním projevem a s prací s emocemi a výrazem.

Příprava na talentové zkoušky.
Obor je určen pro zájemce o studium na Střední pedagogické škole nebo
učitelství se zaměřením na hudební výchovu na vysoké škole. Součástí
přijímacího řízení jsou talentové zkoušky. Zájemci se mohou hlásit ke
konzultaci nejlépe cca rok před přijímacími zkouškami, aby byl zvolen
vhodný způsob přípravy.

Výuka probíhá na adrese Velký Týnec, Boční ulice. V případě zájmu pište
na e-mail: chytilova@artum-ol.cz