Soukromá hudební škola Dany Chytilové
zpěv a výuka hry na klavír
Výuka klavíru dětí a dospělých. Výuka klavíru je určena pro děti ve věku od 7 let (zahájení povinné školní docházky), v případě zájmu o výuku menších děti je nutná osobní konzultace. Věková hranice u dospělých není určena. Sólový zpěv se zaměřením na klasický zpěv. Sólový zpěv se zaměřením na populární hudbu. Je určen pro děti a dospělé, věková hranice u dětí je 7 let (zahájení povinné školní docházky), u dospělých není věková hranice určena. Výuka zpěvu je možná buď individuálně nebo po domluvě v případě zájmu i v menších skupinkách (3-4). Zpěv je vyučován klasickou metodou, u zaměření na populární hudbu je navíc zařazena práce s mikrofonem. klavírV obou případech výuka počítá i s jevištním projevem a s prací s emocemi a výrazem. Příprava na talentové zkoušky Obor je určen pro zájemce o studium na Střední pedagogické škole nebo učitelství se zaměřením na hudební výchovu na vysoké škole. Součástí přijímacího řízení jsou talentové zkoušky. Zájemci se mohou hlásit ke konzultaci nejlépe cca rok před přijímacími zkouškami, aby byl zvolen vhodný způsob přípravy. Výuka probíhá na adrese Velký Týnec, Boční ulice. V případě zájmu pište na e-mail: chytilova@artum-ol.cz.